Hakkında

Best Managed Companies programı nedir?

Best Managed Companies başarılı özel şirketlerin güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarını ve geliştirmelerini sağlayan, bunu şirket liderlerine hem koçluk yaparak hem de onların yeteneklerini tanıyarak gerçekleştiren bir programdır.

Program

Best Managed Companies programı şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirilmesini temel alır.

Best Managed Companies programı 1993 yılında Kanada’da uygulanmaya başlamış ve ülkenin önde gelen iş dünyası ödül programlarından biri olmuştur. Kanada’dan sonra birçok ülkede hayata geçirilmiş olan program önümüzdeki dönemde, tüm ülke programlarını bir araya getiren evrensel bir boyut kazanacak ve piyasalardaki sınırlar arası işbirliğini artıracaktır. Program Türkiye’de Mayıs 2018’de başlatılmıştır.

Program’da şirketler uluslararası kabul görmüş bir çerçevede ele alınmakta olup, yönetim becerileri ve uygulamaları şu 4 kriterde değerlendirilmektedir: strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık ve yönetişim ve finansallar. İlk aşamaları geçen şirketler, iş ve akademi dünyasının kıymetli temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilmektir.

"Best managed company" ünvanı şirketlere birden fazla yıl boyunca tanınabilir ve böylece şirketler en iyilerin bulunduğu bir grubun parçası olur.

Türkiye’nin Best Managed Companies programını özel yapan nedir?

 • Merkezinde özel Türk şirketlerinin olması
 • Bütünüyle şirket performansı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanması
 • Tüm organizasyonun işbirliğini göz önünde bulundurması
 • Finansal performanstan fazlasını ölçmesi
 • Tüm başvuru sürecinde en iyi uygulamalar konusunda bilgilendirmesi
 • Uluslararası bir Best Managed Companies topluluğunun üyesi olabilme

Kimler başvurabilir?

Adaylık kriterleri

Programa dahil olmak isteyen şirketlerin aşağıdaki Adaylık Kriterleri’ne uyması gerekmektedir:

 • 100 milyon TL üzeri yıllık ciro
 • En az 5 yıllık şirket geçmişi
 • 25 üzeri çalışan sayısı
 • Çoğunluk hisse (> %60) ya da kontrol Türkiye’de kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait
 • Halka açık değil
 • Şirket Genel Müdürlüğü Türkiye’de
 • Finans kuruluşu, sigorta şirketi, kamu kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek veya kooperatif değil

Aşağıdaki kuruluşlar kapsam dışıdır:

Bankalar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, kooperatifler, SPK mevzuatına tabi şirketler ve bağlı ortaklıkları ve yabancı şirketlerin TR’deki bağlı ortaklıkları, kamu kuruluşları, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ve onların iştirakleri programın kapsamına girmemektedir.


Sorularınızı trbestmanaged@deloitte.com adresine yönlendirebilirsiniz.

İletişim

Özgür Öney

Özgür Öney

Ortak ve Deloitte Private Türkiye Lideri