Hakkında

Best Managed Companies programı nedir?

Best Managed Companies başarılı özel şirketlerin güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarını ve geliştirmelerini sağlayan, bunu şirket liderlerine hem koçluk yaparak hem de onların yeteneklerini tanıyarak gerçekleştiren bir programdır.

Program

Best Managed Companies programı şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirilmesini temel alır.

Best Managed Companies programı 1993 yılında Kanada’da uygulanmaya başlamış ve ülkenin önde gelen iş dünyası ödül programlarından biri olmuştur. Program, Kanada’dan sonra İrlanda, Hollanda, Belçika, Şili ve Meksika’da hayata geçirilmiş olup Avusturalya, Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika ve Çin’de başlama aşamasındadır. Önümüzdeki dönemde, program tüm ülke programlarını bir araya getiren evrensel bir boyut kazanacak ve piyasalardaki sınırlar arası işbirliğini artıracaktır. Program Türkiye’de Mayıs 2018’de başlatılmıştır.

Program uluslararası kabul görmüş bir çerçevede ele alınacak olup, yönetim becerileri ve uygulamaları şu 4 kriterde ele alınacaktır: strateji, yetkinlik, adanmışlık ve finansal performans. İlk aşamaları geçen şirketler, iş ve akademi dünyasının kıymetli temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Ali Koç’un başkanlık görevini üstlendiği jüri takımımızda Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi Akın, Hanzade Doğan Boyner, Lucien Arkas, Umran İnan ve Ümit Boyner gibi saygıdeğer isimler yer almaktadır.

"Best managed company" ünvanı şirketlere birden fazla yıl boyunca tanınabilir ve böylece şirketler en iyilerin bulunduğu bir grubun parçası olur.

Türkiye’nin Best Managed Companies programını özel yapan nedir?

 • Merkezinde özel Türk şirketlerinin olması
 • Bütünüyle şirket performansı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanması
 • Tüm organizasyonun işbirliğini göz önünde bulundurması
 • Finansal performanstan fazlasını ölçmesi
 • Tüm başvuru sürecinde en iyi uygulamalar konusunda bilgilendirmesi
 • Uluslararası bir Best Managed Companies topluluğunun üyesi olabilme

Kimler başvurabilir?

Adaylık kriterleri

Programa dahil olmak isteyen şirketlerin aşağıdaki Adaylık Kriterleri’ne uyması gerekmektedir:

 • 20 milyon TL üzeri yıllık ciro
 • En az 5 yıllık şirket geçmişi
 • 25 üzeri çalışan sayısı
 • Çoğunluk hisse (> %60) ya da kontrol Türkiye’de kurulu şirket veya şahıslara ait ve halka açık değil
 • Şirket Genel Müdürlüğü Türkiye’de
 • Vergisel, yasal ve ahlaki açılardan normlara uygun
 • Son 3 yıla yayılan etkili finansal yönetim ve değişen piyasa koşullarına uyum

Aşağıdaki kuruluşlar kapsam dışıdır:

Bankalar, kredi kuruluşları, sigorta şirketleri, kooperatifler, SPK mevzuatına bağlı tüm şirketler ve iştirakleri, yabancı şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri, kamu kuruluşları, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ve onların iştirakleri programın kapsamına girmemektedir.


Sorularınızı trbestmanaged@deloitte.com adresine yönlendirebilirsiniz.

İletişim

Nikolaas Tahon

Ali Çiçekli

Ortak ve Deloitte Private Türkiye Lideri
Aslı Kuşcu

Aslı Kuşçu

Best Managed Companies Program Sorumlusu